Pende

PENDE (BAPENDE, PHENBE, PINDI, PINJI)

Kongói Demokratikus Köztársaság

A 250 000–500 000 pende ember telepedett le a Loango és a Kasai folyók közelében fekvő régióban. Ezeket egy központi hatóság irányítja, de hűségesen viselkednek a családfõkkel, Djigo néven. A törzs tagjait számos területi csoportra osztják, a két legfontosabb Kwilu és Kasai.

A Pende politikai rendszert elsősorban a származás és a házasság irányítja. Nincs elismert központi politikai hatalom, és a létező vezetõk nem gyakorolnak jelentõs hatalmat. Úgy tűnik, hogy a kiterjesztett család szolgálja az egyes közösségek társadalmi ellenőrzésének igényeit. A Pende házasságban élő emberek, és a család legidősebb anyai nagybátyját általában a vonal vezetõjének tekintik, ez a helyzet a család jólétének biztosítását és az ôk gondozását jelenti.

A Pende elsősorban gazdák, akik köleset, kukoricát, plantatot és földimogyorót termelnek. A nők a mezőgazdasági munkák nagy részét végzik, és teljes egészében felelősek az áruk eladásáért a közösségi piacokon. A férfiak segítenek a talajtisztításban, és hozzájárulnak az étrendhez alkalmi vadászattal és halászattal a számos helyi folyóban.

Az őseket (mvumbi) különféle rituálék és felajánlások útján helyezik el. A családfõ felelõs a szentélyek gondozásáért és a szellemek megnyugtatásáért. A Pende felismeri, hogy a szellemek lehetnek jók vagy rosszak is, attól függően, hogy meghaltak. Ezenkívül, ha az ősöket elhanyagolják, rossz dolgok következhetnek be a családdal. Ennek eredményeként betegség vagy nehézség jelenthet, amelyek mindkettőnek meg kell látogatni a helyi osztályt, hogy meghatározzák a szellemek megnyugtatásának legjobb módját.

A kovácsok hatalmas presztízst élveztek, amelynek maradványai ma is élnek. A kovácsokat és a főnökeket azonos társadalmi státusúnak tekintik. Amikor egyik vagy másik látogasson el egy faluba, érkezését a teljes lakosság pihenőnapjának tiszteletben kell tartania. Annak ellenére, hogy a társadalom matrilineáris, a szobrász szakma apáról fiúra terjed át. Az őseket leginkább az álarcos ünneplés alkalmával tisztelik, a szentélyekben a főnökök kunyhójában vagy az erdő szélén. A tető tetején néha a főnök feleségének szobra áll; szimbolizálja a termékenységet és hangsúlyozza a nők fontosságát.

A pende-maszkok az afrikai művészet legdrámaibb művei. Mindent elmondva, körülbelül húsz karakter és hét „hatalmi maszk” jelenik meg olyan szertartásokon, mint a kölesültetési ünnep, körülmetéltetés és beavatási rituálék, valamint a fõmester befogadásának szertartása. Két stílus létezik: a Kwilu nyugati stílusa mbuya maszkkal komor, komor arckifejezéssel, a Kasai stílus pedig geometrikusabb és színesebb. A Kwilu Pende különösen ismert maszkjaival ismert, amelyeket eredetileg körülmetélési szertartásokon használtak, de később egy népszerű színház egy tartozékává váltak. A Kwilu Pende által apró maszkokként faragott nyak medálokat az afrikai mikroszobrászat legfinomabb példáinak közé kell helyezni. Általában elefántcsontból, de néha fából, csontból, fémből készülnek, ezek a medálok védő amulettként szolgálnak. A Kasai maszkokat piros és fekete háromszögek díszítik a falán. A mingandzsik vagy a hatalmi álarcok az ősöket képviselik; az mbuya, vagy a falusi maszkok olyan emberi típusokat képviselnek, mint a főnök, az osztó, a csavart szájú epilepsziás ember, az őrült vagy a transzban lévő ember, az özvegy, a szerető vagy a kivégző.

A Kelet (Kasai) Pende fő munkái között szerepelnek a meglehetősen nagy szobrok, amelyek vagy a főház házának dicsőítésére szolgálnak, vagy védő ajtóoszlopként szolgálnak. A Pende rituális vagy gyakorlati tárgyakat is készít, például székeket, széket, parancsnoki darabokat, furulákat, szarvot, sípokat, dobokat, fegyvereket, adzeket, csészéket, habarcsot és jósló eszközöket.

 

PENDE (BAPENDE, PHENBE, PINDI, PINJI)

Democratic Republic of the Congo

The 250,000 to 500,000 Pende people settled in the region near the Loango and Kasai Rivers. They are governed by a central authority, but pay allegiance to family chiefs, known as Djigo. The tribe members are divided into numerous territorial groups, the two most important being in Kwilu and Kasai.

The Pende political system is mainly controlled by lineage and marriage. There is no recognized central political power, and the chiefs that do exist do not exercise significant authority. The extended family seems to serve the needs of social control within individual communities. The Pende are a matrilineal people, and the eldest maternal uncle in a family is usually recognized as heading the lineage, a position that entails ensuring the well-being of the family and taking care of the ancestors.

The Pende are mainly farmers who produce millet, maize, plantain, and peanuts. The women do the majority of the farm work and are wholly responsible for selling goods in the community markets. The men help with the clearing of the fields and also contribute to the diet with occasional hunting and fishing in the numerous local rivers.

The ancestors (mvumbi) are placated through various rituals and offerings. The family head is responsible for taking care of the shrines and appeasing the spirits. The Pende recognize that spirits may be either good or bad, depending on the manner in which they died. Also, when ancestors are neglected they will cause bad things to happen to the family. The result may be sickness or hardship, both of which require a visit to the local diviner to determine the best way to appease the spirits.

Blacksmiths enjoyed enormous prestige, vestiges of which are still alive today. Blacksmiths and chiefs are considered of equivalent social status. When one or the other visits a village, his arrival must be honored by a day of rest for the entire population. Even though the society is matrilinear, the sculptor’s profession is transmitted from father to son. The ancestors are honored most especially during the masked celebration held in sanctuaries in the chiefs’ huts or on the edge of the forest. A statue of the chief’s wife sometimes stands atop the roof; it symbolizes fertility and emphasizes the importance of women.

Pende masks are among the most dramatic works of all African art.   All told, about twenty characters and seven “masks of power” appear in ceremonies such as millet-planting celebration or circumcision and initiation ritual, and the ritual of enthronement of a chief. There are two styles: the western one of the Kwilu with its mbuya mask characterized by a somber, gloomy expression, and the Kasai style that is more geometric and colorful. The Kwilu Pende are especially well known for their masks that were originally used for circumcision ceremonies but later became accessories for a type of popular theater. Neck pendants carved by the Kwilu Pende as tiny replicas of masks must be placed among the most exquisite examples of African micro-sculpture. Generally made of ivory, but sometimes of wood, bone, metal, these pendants serve as protective amulets. Kasai masks are decorated with red and black triangles on a sienna background. The minganji, or masks of power, represent the ancestors; the mbuya, or village masks, represent human types, such as the chief, the diviner, the epileptic with a twisted mouth, the madman or man in a trance, the widow, the lover, or the executioner.

Among the major works of eastern (Kasai) Pende are fairly large sculptures intended either to glorify the chief’s house or to serve as protective doorposts. The Pende also make ritual or practical objects, such as chairs, stools, commanders’ stuffs, flutes, horns, whistles, drums, weapon, adzes, cups, mortars, and divination instruments.