Ogoni

Ogoni

Nigéria

 Az Ogoni nép a Niger-delta keleti részén él,. termékeny és olajlelőhelyekben gazdag vidéken. A keresztény misszionáriusok működése ellenére megőrizték álöltözetes-maszkos szokásaikat. Ezeknek egy része saját régi tradiciójuk, más részét szomszédos népcsoportoktól (Ibibio és Ijo) vették át.

A karikpo az Ogonik akrobatikus, álarcos tánca különböző alkalmakkor látható: néha egyszerű látványosságként, de temetési szertartásokon, termény-betakarítási ünnepségeken vagy bírói ítéletek végrehajtásánál is. A maszk kecskét, birkát, antilopot vagy más állatot.

Az Ogoni népcsoport jellegzetességei az alsó és felső részből álló, madzaggal összeerősített, mozgó álkapcsú maszkok.

———————————————

Az ogonitok a Niger-delta keleti részén élnek, termékeny, kőolajkészletekben gazdag területen. A keresztény misszionáriusok erőfeszítései ellenére megtartottak egy létfontosságú, régiónként változatos álarcos tevékenységet, amely részben mélyen a saját hagyományukban gyökerezik, és részben a szomszédos etnikai csoportokból, például Ibibioból vagy Ijo-ból származik. Az Ogoni maszkotáncok sokféle funkciót látnak el, amelyek a régiótól függően a tiszta szórakozástól a temetési szolgáltatásokon és a betakarítási fesztiválokon való részvételig terjedhetnek, egészen a bírósági ítéletek végrehajtásáig. A vadon élő állatok maszkjait akrobatikusan táncolják a mezőgazdasági rituálék alkalmával.

 

OGONI

Nigeria

The Ogoni live to the east of the Niger delta, in a fertile area rich in petroleum resources. Despite the efforts of Christian missionaries, they have retained a vital, regionally varied masquerading activity that is in part deeply rooted in their own tradition and in part adopted from neighboring ethnic groups such as the Ibibio or Ijo. Ogoni mask dances serve a great variety of functions, which, depending on the region, can extend from pure entertainment to participation in funeral services and harvest festivals, all the way to the implementation of judicial verdicts. The masks of wild animals are danced, acrobatically, on the occasion of agrarian rituals.