Marka

MARKA (WARKA)

Mali, Burkina Faso

A Marka Mande alcsoport. Ez az etnikai csoport független a Bambarától, de stílusuk erős Bambara befolyást mutat. A Marka híres maszkjairól és bábjairól. A Bambara ntomo társadalommaszkaihoz hasonlóan a Marka-maszkokat általában szarvakkal, fésűvel vagy címerrel faragják a fej tetején, ám a Bambara-maszkokkal ellentétben gyakran fémlemezekkel vannak borítva. A Marka maszkja ragyogó színű, ruháról készült jelmezbe öltözteti őket; Mindig párban jelennek meg, hogy képviseljék a férfi udvarlásos nőjét. A fésűvel ellátott maszkokat, hasonlóan a Bambara ntomo maszkjaihoz, a serdülő fiúk beavatási rítusaival összefüggésben táncolnak.

Egyesületük közül a legismertebb a tji wara. A múltban az egyesület célja az volt, hogy ösztönözze az együttműködést a közösség minden tagja között a sikeres termés biztosítása érdekében. Az utóbbi időben azonban a tji wara fogalma összekapcsolódott a jó gazda fogalmával, és a tji wara álarcosokat gazdaállatnak tekintik. Mindig egy férfi és női párban fellépve az antilop-maszkosok összekapcsolása a termékenységről és a mezőgazdasági bőségről szól. Az egyik értelmezés szerint a férfi antilop a napot, a nőstény a föld képviseli

A Chi Wara tisztelete a Bamana nép hite szerint egy mítikus földművelő antilop, a Chi Wara tanította meg az őseiket a földművelésre. A Chi Wara hosszú szarvaival való kapáló mozdulatainak az imitálásra a táncosok fel-le ingatják a fejüket és hosszú botokkal kaparják a talajt.Két fejdísz: Az ünneplésre vetéskor és aratáskor kerül sor. Két férfi táncos egy hím és egy nőstény fejdíszt visel. Ez azt jelképezi, hogy a férfiaknak és a nőknek együtt kell a földet művelniük annak érdekében, hogy bőséges legyen a termés.A jelmez: A Chi Warat a fejtetőre kötik és az arcot és a testet fűből készült jelmezzel borítják. Az ünnep során maga a Chi Wara tisztelete a legfontosabb, ezért a táncos teste el van rejtve. A raffia a földműveseket az esőre emlékezteti, melyre a jó termés érdekében szükség van.

Anyag: fa, fémlemez, állati szőr, pamut bojt

MARKA (WARKA)

Mali, Burkina Faso

The Marka are a Mande subgroup. This ethnic group is independent from the Bambara but their styles show a strong Bambara influence. The Marka are famous for their masks and puppets. Similar to Bambara’s ntomo society masks, Marka masks are generally carved with horns, comb or crest on top of the head, but unlike Bambara masks they are often covered with metal sheeting. The Marka dress their masks in gaily-colored costumes made of cloth; they always appear in pairs, to represent man’s courting of woman. Masks with a comb, similar to the ntomo masks of the Bambara, are danced in the context of adolescent boys’ initiation rites.

Among the best known of their associations is the tji wara. In the past the purpose of this association was to encourage cooperation among all members of the community to ensure a successful crop. In recent time, however, the concept of tji wara has become associated with the notion of good farmer, and the tji wara masqueraders are regarded as a farming beast. Always performing together in a male and female pair, the coupling of the antelope masqueraders speaks of fertility and agricultural abundance. According to one interpretation, the male antelope represents the sun and the female the earth.

The Chi Wara According to the belief of the Bamana people, a mythical farmer antelope, Chi Wara, taught their ancestors how to cultivate. To imitate Chi Wara’s hoeing movements with long horns, the dancers shake their heads up and down and scrape the ground with long sticks. Two male dancers wear a male and a female headdress. This symbolizes the need for men and women to cultivate the land together in order to have abundant fruit. During the celebration, the respect for Chi Wara itself is most important, so the dancer’s body is hidden. Raffia reminds farmers of the rain they need to produce a good crop.

Material: wood, metal sheeting, animal hair, cotton tassels