Kwelle

KWELE (BAKWELE, BEKWIL, EBAA, KOUELE)

Kamerun, Gabon, a Kongói Köztársaság

A Kwelék Gabon, Kamerun és Kongo határán óriási erdős területet birtokolnak. Faluközösségeiknek nincs egyszemélyi vezetője.  A kwelék úgy tartják, hogy a megmagyarázhatatlan halálesetek, a himlőjárvány és a többi veszélyeztető jelenség a boszorkányság számlájára írható.

A boszorkányok beköltöznek egy férfiba vagy egy nőbe, majd éjszaka előjönnek és lakmároznak áldozataik belső szerveiből. A boszorkányság ellenszere a beete rituálé, melyben maszkokat is felhasználnak. A beete-rituálé egy héten keresztül tart. Az első napon a férfiak elindulnak az erdőbe antilopot vadászni, a záróünnepségen pedig gyógyfüvekkel fűszerezve elfogyasztják ezt a húst.

A vadászat ideje alatt a nők és a gyermekek a faluban maradnak. Egy-két nap múlva ekuk maszkok jönnek elő az erdőből, belépnek a faluba, táncolni-dalolni hívják az embereket.  (Az ekuk szó jelentése: védelmező erdei szellem, vagy Beete gyermekei.)

A maszk lapos felszínű, gyakran fehérre festett szív alakú arc, háromszögletű orr, kávébab-formájú szemek. A száj kicsi, vagy teljesen hiányzik. A maszkot két hosszú szarv egészíti ki. Az ekuk az antilopot jeleníti meg. A fehér szinezés a fényt és világosságot jelzi, ezek a gonosz elleni harc legerősebb fegyverei. Kicsit később, harangok jelzik a másik maszk érkezését:  ő gon, a gorilla. Az asszonyok beterelik az állatokat a házakba, mindenki búvóhelyet keres. A gon félelmetes maszk, viselője pedig meztelen. Ezzel szemben az ekuk maszkos széles szőttes szoknyát hord.

A kwelék a maszkokat házaikban felakasztva tartják. Beavatási szertartásokon viselik őket. A maszkok közreműködése felmelegíti a falu társas légkörét, ezáltal előhozza a jótékony erőket. A maszkosok a lelkeket jelenítik meg. Zenekísérettel vonulnak be a faluba, a férfi lelkek ritmikusan, peckesen járnak, a női lelkek lassan csoszognak. A női maszkokat is férfiak viselik.

Vannak maszkok, melyek egy-egy állatra vagy madárra hasonlítanak és nevük is ennek megfelelő. Más maszkok nehezen azonosíthatóak. Készítenek stilizált szobrokat is, a maszkokhoz hasonló arcvonásokkal.  A kwelék házaiban faragott plakettek is találhatók.

————————-

A Kwele nagy erdőrégiót foglal el Gabon, Kamerun és a Kongói Köztársaság határán. A falusi közösségek számos vonalból álltak, és a “fej nélküli” egyenlítői társadalmak számára a szokásos módon, vagyis diffúz és többé-kevésbé informális módon irányították őket. A Kwele úgy véli, hogy a boszorkányság megmagyarázhatatlan halálokat, járványos himlőket és más, az egyének vagy a közösség jólétét rejtélyes fenyegetéseket okoz. A boszorkányok úgy gondolják, hogy férfi vagy női házigazdákban élnek, ahonnan éjszaka kijönnek, hogy áldozataik belső szerveire táplálkozzanak. A boszorkányság ellenszere a beete rituálé, amely maszkolt előadásokat foglal magában. A méhkultusz megerősíti az egységet és fenntartja a társadalmi rendet. A héten át tartó méhcsökkentési rituálék az emberek erdőbe indulásával antilopok vadászatára indult, amelynek testét gyógyszerekkel ízesítették étkezéskor a záró ünnepségen. A vadászat során a nők és a gyerekek a faluban maradtak; egy vagy két nap múlva az ekuk maszkok „elhagyják” az erdőt, belépnek a faluba, és meghívják az embereket táncolni és énekelni. Az Ekuk jelentése mind „védő erdei szellem”, mind a „békés gyermek”. Sima felülettel rendelkezik, gyakran fehéres szív alakú arcával, háromszög alakú orrával, kávébab szemével és kicsi vagy nem létező szájával rendelkezik. Ez a két nagy szarvú maszk az antilopot ábrázolja. Az arcokat általában fehér kaolinfölddel festették, amely a Kwele által a fény és a tisztaság által társított pigment, a gonosz elleni küzdelem két alapvető tényezője. Később egy másik maszk, a gon (gorilla), amelyet a harangok jelentettek be, lépne be; a nők azonnal bezárják az összes háziállat a kunyhókba; mindenki menedéket keresne. A Gon veszélyes maszk. A gonkamaszk viselője meztelen – szemben az ekukba öltözött személlyel, aki széles szoknyaszövet visel. A gonkamaszkot egy gorilla koponya képén készítik, amely állat a Kwele miatt fél a termésük gyakori megsemmisítése miatt. A maszkokat Kwele házakban lógják, és a méhkultusz kezdeményezési ünnepségeivel kapcsolatos táncok során is viselik. Feladatuk az volt, hogy “felmelegítsék” a falu légkörét a jótékony erők aktiválása érdekében. A maszkok nyilvánvalóvá tették a szellemeket. A zene kíséretében belépve a férfi szellemek ritmikusan áradtak, míg a női szellemek (akiket a férfiak is táncoltak) lassan mozogtak.

Néhány más maszknak nyilvánvaló állat- vagy madárjellemzői vannak, és nevüket viselik; mások titokzatosak identitásukban. Hasonló arcvonású stilizált szobrokat is készítenek. A Kwele kunyhókban faragott plakátok találhatók.

 

 

KWELE (BAKWELE, BEKWIL, EBAA, KOUELE)

Cameroon, Gabon, Republic of the Congo

The Kwele occupy a great forest region on the borders of Gabon, Cameroon and the Republic of Congo. Their village communities comprised a number of lineages and were governed in the usual way for “headless” equatorial societies, that is in a diffuse and more or less informal manner. The Kwele believe that unexplained deaths, epidemic smallpox, and other mysterious threats to the well-being of individuals or the community are caused by witchcraft. Witches are believed to live in male or female hosts, from which they emerge at night to feed upon the internal organs of their victims. The antidote to witchcraft is the beete ritual, which includes masked performances. The beete cult reinforces unity and maintains social order. The beete ritual, which lasted for a week, would open with the departure of men into the forest to hunt antelope, whose flesh, seasoned with medicines, had to be eaten at a meal at the closing ceremony. During the hunt, women and children stayed in the village; after one or two days, ekuk masks would “leave” the forest, enter the village, and invite the people to come dance and sing. Ekuk means both “protective forest spirit” and “children of beete.” It displays a flat surface and often has a whitened heart-shaped face, a triangular nose, coffee-bean eyes and small or non-existent mouth. This mask, with two large horns, represents the antelope. The faces are usually painted in white kaolin earth, a pigment associated by the Kwele with light and clarity, the two essential factors in the fight against evil. Later another mask, the gon (gorilla), announced by bells, would make its entrance; the women would immediately lock up all the domestic animals inside the huts; everyone would begin looking for shelter. Gon is a dangerous mask. The wearer of the gon mask is nude – as opposed to the person dressed in the ekuk, who wears a wide skirt of fibers. The gon mask is made in the image of a skull of a gorilla, an animal feared by the Kwele because of its frequent destruction of their crops. The masks are hung in Kwele houses and also worn during dances related to initiation ceremonies of the beete cult. Their function was to “warm up” the village atmosphere in order to activate the beneficial forces. Maskers made the spirits manifest. Entering the village to the accompaniment of music, male spirits pranced rhythmically, while female spirits (also danced by men) shuffled slowly.

Some other masks have obvious animal or bird attributes and bear their names; others are enigmatic in their identity. Stylized sculptures with similar facial features are also produced. Inside the Kwele huts sculpted plaques can be found.