Igbo

Igbo (Ibo), Nigéria

Az Igbo nép (több tízmillió ember) Nigériában, főleg erdős vidéken 33 alcsoportban, 200 faluban él, sűrű erdőben vagy mocsaras vidéken. Örökölhető vezetőitisztségek helyett a vének tanácsa kormányoz.

Titkos társaságok is működnek, jelentős politikai és vallási hatalommal. Ezek hierarchikus felépítésűek, a tagok a ranglétrán fokozatosan lépnek feljebb, teljesítményük és bőkezűségük szerint.

Az igbo szobrászatnak szigorú szabályai vannak. Az alakok egyenesen állnak, a karok a testet nem érintik, a kezek nyitott tenyérrel, előrenyújtva. Az arányok életszerűek, kivéve feltűnően hosszú nyakat. Az oltár-szobrok keményfából készültek. Ezeknek kos-szarvuk van, ezáltal a kitartást és az agressziót szimbolizálják. A kos csak kivételesen harcol, igy az igbók számára az önkontrollt jelenti. A fiatal férfiak különböző életkorban szerzik meg ezt az Ikenga-szobrot, de mire megházasodnak és letelepednek, mindenkinek van

egy. A nagy Ikengák az egész közösséghez vagy családokhoz tartoznak. A szobrok bonyolult hajviseletén megjelenik a szarv-téma is.

Az alusi figurák a természet erőivel kapcsolatba hozott védő istenségek. A szobrok lényeges eleme a nyitott tenyér, mely őszinteséget, nyíltságot sugároz. Kifejezi, hogy fontos dolog

adni és kapni, ez isten és ember kapcsolatának is az alapja.

 

Az igbók maszkok ezreit használják. Általában a szellemek szinére, fehérre festik őket. A maszkos táncosok bonyolult öltözéket is viselnek, néha tükrökkel díszített ruhát. A maszkok

segítségével szembeállították a szépséget a szörnyeteggel, a nőiest a férfiassal, a feketét a fehérrel. A fából vagy rostanyagból készült maszkok szerepelhetnek színielőadáson, rituálékon, beavatásnál, temetésen, népünnepélyen. A kontrasztos maszkok szerepeltetése a színielőadásokon általános, például az egyik darab főszereplői: „az elefánt szelleme” és „a szűzlány szelleme”. A maszkok hagyományosak, az előadás témája, cselekménye azonban évről-évre más.

 

Többféle díszes fatárgyat is készítenek: hangszereket, ajtókat, zsámolyokat, tükörkereteket, tálcákat, babákat, jósláshoz való kis figurákat.

——————————————

Elsősorban Nigéria délnyugati részének erdős területein, a Niger folyó mindkét oldalán él, az Igbo körülbelül tízmillió ember él. Elsősorban mezőgazdasági termelők és kereskedők, vadásznak és halásznak is. Harminchárom alcsoportra oszlanak és körülbelül kétszáz falura oszlanak meg, amelyek szétszóródtak a vastag erdőben vagy félig műtrágyás mocsaras területen. Csak a terület északi és nyugati szélén találhatók örökletes uralkodók, Igala és Benin hatására. A családfők alkotják a Vének Tanácsát, amely számos titkos társasággal megosztja hatalmát. Ezek a társadalmak nagy politikai és társadalmi befolyást gyakorolnak. Nagyon hierarchikusak, tagjai egyik szintről a másikra haladnak. Erős társadalmi nyomás van az egyéni megkülönböztetés felé, és a férfiak felfelé mozoghatnak egymást követő fokozaton keresztül, ha demonstrálják eredményeiket és nagylelkűségüket.

Az ibobokat beszélő népek általános központosításának hiánya elősegítette a művészeti stílusok és a kulturális gyakorlatok nagyon sokféle fejlődését. Az Igbolandról ismert legkorábbi szobor Ibo Ukwu faluból származik, ahol a megkülönböztetett ember sírja és egy rituális bolt sávja, az AD 9. századból származik, mind réztartott tárgyakat, mind pedig az ólmozott bronz kifinomult öntvényeit tartalmazza. Az Ibo szobrászatra meglehetősen szigorú szabályok vonatkoznak: a figurák általában elülső, szimmetrikusak és egyenesek, lábak kissé el vannak helyezve, a karok a testtől tartva vannak, a kezek előre vannak nyújtva, a tenyer nyitva van. Az arányok igazak az emberi testé, a nyak kivételével, amely hosszabb. Az egész az egyensúly és a stabilitás benyomását kelti, ám hiányzik a kifinomultság és a pontosság. Az ikenga nevű oltárszobrok kemény fából készülnek. Ezek tartalmaznak egy szarvot, amelyet egy olyan kosnak szarvának azonosítanak, aki „fejével harcol” ​​- tehát az agresszió és kitartás szimbolizálja. Mivel a kos ritkán harcol, ezért az önellenőrzést és az elszántságot jelképezi az Igbo számára. A szobor megrontott, hogy tükrözze a tulajdonos státusát. A fiatal férfiak különféle életkorúakban szereznek ikengot, ám mindazoknak a tulajdonosa van, amikor megházasodnak és letelepednek. A nagy ikenga egész közösségekhez, korcsoportokhoz vagy vonalhoz tartozik. Komplex fodrászok jellemzik őket, amelyek ismét a szarv témáját veszik igénybe. Ezeket a szobrokat szertartások alkalmával mutatják be, és erősítik a közösség szolidaritásának érzetét. Az alúz alakok a természet (a folyók, a föld) vagy a társadalmi elemek (piacok, ősök) kapcsolódó védő istenségei. A szentélyekben gyűlnek össze a családi Igbo csoportok modellje alapján, és – a frizurákban, a hegek és a dísztárgyak formájában – befolyásos emberek státusszimbólumait mutatják be. A kezekben ismétlődő elem van, amelyek egymás felé fordultak, hogy jelezzék az őszinteséget, az adáshoz és a fogadáshoz való nyitottságot, az emberek és az istenek közötti viszonosság viszonyt.

Az Igbo több ezer maszkot használ, amelyek a halottak meghatározatlan szellemét testesítik meg, és lelkek hatalmas közösségét alkotják. A sok Igbo maszk kiemelkedő tulajdonsága, hogy krétafehérre festett, a szellem színe. Az álarcos táncosok rendkívül bonyolult jelmezekben viseltek (néha tükrökkel díszítve), és gyakran lábaikat és kezüket borították. Maszkokkal az Igbo szembeszáll a szépséggel az édesség felé, a nőiestől a férfiasáig, fekete-fehérig. A fából vagy anyagból készült maszkokat különféle drámákban alkalmazzák: társadalmi szatírokban, szent rituálékban (az ősök számára és az istenek meghívására), beavatásokban, második temetkezésekben és nyilvános fesztiválokon, amelyek ma karácsony és függetlenség napja is vannak. Néhány maszk csak egy fesztiválon jelenik meg, de a többség sokszor vagy az egész. A legismertebbek az északi Ibo mmo társadalomban élõk, amelyek az elhunyt lányok és anyák lelkeit ábrázolják a szépséget szimbolizáló maszkokkal. A déli Ibo környékén az Cross-River térségéből bevezetett ekpe társadalom kontrasztos maszkokat használ a leánykori szellem és az elefánt szellem ábrázolására, utóbbi a csúnya és agresszió, az előbbi pedig a szépséget és a békét képviseli. Hasonló ellentét van az okorosia-maszkokban is, amelyek megfelelnek az északi Ibo mmo-jának. A keleti Ibo a legismertebb a szüreti fesztiválhoz kapcsolódó álarcokról, amelyekben a maszkok formáját a hagyomány határozza meg, bár a színdarab tartalma évről évre változik. A készletben szereplő karakterek között szerepel az európaiak Mbeke; Mkpi, a kecske; és Mba, amelyek párban jelennek meg, az egyik egy lánynak öltözött fiút ábrázol, amely utánozza egy lány viselkedését, a másik pedig a lány szatirizálása.

Számos más dekoratív fa tárgyat készítenek, beleértve hangszereket, ajtókat, széket, tükörkereteket, tálcákat kola-dió felkínálására a vendégek számára, babákat és különféle apró figurákat, amelyeket jósláshoz használnak.

 

IGBO (IBO), Nigeria

Living mainly in the forested areas of south-west Nigeria, on both sides of the Niger River the Igbo number some ten million individuals. Mainly farmers and merchants, they also hunt and fish. They are subdivided into thirty-three subgroups and are spread out among about two hundred villages scattered through the thick forest or semifertile marshland. Only on the northern and western edges of the area, under influence from Igala and Benin, are hereditary rulers found. The heads of families form the council of elders, which shares its power with numerous secret societies. These societies exercise great political and social influence. They are highly hierarchical, their members passing from one level to the next. There is strong social pressure toward individual distinction, and men can move upward through successive grades by demonstrating their achievements and their generosity.

The lack of overall centralization among the Igbo-speaking peoples has been conducive to the development of a great variety of art styles and cultural practices. The earliest sculpture known from Igboland is from the village of Ibo Ukwu, where the grave of a man of distinction and a ritual store, dating from the 9th century AD, contained both chased copper objects and elaborate castings of leaded bronze. Ibo sculpture is subject to rather strict rules: the figures are generally frontal, symmetrical, and upright, with legs slightly spread, arms held away from the body, and hands stretched forward, palms open. Proportions are true to those of the human body, with the exception of the neck, which is more elongated. The whole gives the impression of balance and stability yet lacks the degree of refinement and precision. The altar statues called ikenga are sculpted from hard wood. They include a pair of horns, identified as the horns of a ram who “fights with his head” – hence is symbolic of aggression and perseverance. Since the ram rarely fights, he therefore symbolizes self-control and determination to the Igbo. The statue is scarified to reflect the status of its owner. Young men acquire an ikenga at various ages, but they all own one of them by the time they get married and settle down. The large ikenga belong to whole communities, age groups, or lineages. They are characterized by complex hairdos, which, again, use the theme of horns. These statues are displayed during ceremonies and strengthen the sense of community solidarity.  The alusi figures are the protective divinities associated with elements of nature (the rivers, the earth) or social elements (markets, ancestors). They are gathered in sanctuaries on the model of familial Igbo groups, and – in the hairstyles, the scarring, and the ornaments – they present the status symbols of influential people. There is a recurrent element in the palms of the hands, turned one to the other to indicate frankness, the openness to giving and receiving, the relationship of reciprocity that exists between men and gods.

The Igbo use thousands of masks, which incarnate unspecified spirits of the dead, forming a vast community of souls. The outstanding characteristic of the many Igbo masks is that they are painted chalk white, the color of the spirit. Masked dancers wore extremely elaborate costumes (sometimes ornamented with mirrors) and often their feet and hands were covered. With their masks, the Igbo oppose beauty to bestiality, the feminine to the masculine, black to white. The masks, of wood or fabric, are employed in a variety of dramas: social satires, sacred rituals (for ancestors and invocation of the gods), initiation, second burials, and public festivals, which now include Christmas and Independence Day. Some masks appear at only one festival, but the majority appear at many or all. Best known are those of the Northern Ibo mmo society, which represent the spirits of deceased maidens and their mothers with masks symbolizing beauty. Among the Southern Ibo, the ekpe society, introduced from the Cross River area, uses contrasting masks to represent the maiden spirit and the elephant spirit, the latter representing ugliness and aggression and the former representing beauty and peacefulness. A similar contrast is found in their okorosia masks, which correspond to the mmo of the Northern Ibo. The Eastern Ibo are best known for masquerades associated with the harvest festival, in which the forms of the masks are determined by tradition, though the content of the play varies from year to year. Stock characters include Mbeke, the European; Mkpi, the he-goat; and Mba, which appear in pairs, one representing a boy dressed as a girl mimicking the behavior of a girl, the other representing the girl being satirized.

A great many other decorative wooden objects are made, including musical instruments, doors, stools, mirror frames, trays for offering kola nuts to guests, dolls, and a variety of small figures used in divination.