Chokwe

CHOKWE (BAJOKWE, BATSHIOKO, JOKWE, TCHOKWE, TSHOKWE)

Angola, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia

1 millió Chokwe él szétszórtan Kelet-Angolában, Kongóban és Zambiában.

A 15. században egy Lunda királynő férjhez ment egy Luba herceghez, Chibinda Ilungához. A lunda arisztokrácia több tagja helytelenítette ezt a házasságot, ezért a jelenlegi Angola területére költöztek. Ott megtelepedve számos királyságot alapítottak. Ezeknek feje isten-király volt. 1860 körül, egy nagy éhínséget követően tovább vándoroltak dél felé, majd letelepedtek a Kwangi, Kasai és Lungwe folyó vidékén. Királyuk, Mwana Ngana szétosztotta a vadászati és növénytermesztési területeket. A társadalmi életet a férfiak Mugonge és a nők Ukule társasága szabályozza. Életerős,  bátor vadászok és földművelők. Dinamikus szellemüket művészetük is tükrözi.

A chokwe szobrászok a régióban a leghíresebbek. Kétféle szobrászat létezett:

songi a házi oltárok számára kis mahamba figurákat, vadászathoz, szerelemhez, varázsláshoz és a termékenység előidézéséhez használatos tárgyakat készített. A népi művészet mellett létezett az udvari, kifinomult fuli művészet is. A hivatásos fuli művészek uralkodói jelvényeket, figurákkal díszített trónokat, legyezőket, dohánytartókat, légycsapókat, kupákat készítettek, az ősökről és a főnökökről pedig szobrokat. Mindez az előkelőséget, kifinomultságot tükrözte. Chibinda Ilunga szobrai a legismertebbek. A herceg vándorló vadász volt, legkisebb fia egy nagy királynak. Feleségül vette Lueji lunda királynőt. Szent dinasztia alapítója volt, emellett a vadászó hős modelljévé is vált. Trónon ülve vagy vadászathoz öltözve ábrázolják. Mivel szobrai

A legnagyobb jelentőségű chokwe maszk a chikunga. Szentnek és erővel teljesnek tartották, a főnökök beiktatásánál és az ősöknek felajánlott áldozati szertartásoknál használták. Fonott alapra vékony anyagot feszítettek, majd ezt fekete gyantával borították be. A rajzolatok vörös és fehér színűek. A chikunga-maszkot csak a mindenkori főnök viselhette. Ez a maszk nagyjelentőségű volt a fiatal férfiak felavatásánál.

A mukunda-gyakorlatok egy-két évig tartottak. A 8-12 éves fiúkat távol

a falutól, a vadonban elkülönítve nevelték. Körülmetélték őket, majd több hónapot töltöttek el azzal, hogy a férfiszerepet elsajátítsák. A tananyagban szerepelt a törzs történelme és tradiciói, ezen belül a maszkok készítése és használata is.

mukanda-maszkok ez előzővel azonos módon készültek. A fekete gyantát megformálták, majd a szinezett alapanyagra díszítésként helyezték el.

 

Míg korábban fontos szerepet játszottak a vallási és mindennapi életben, ma

a chokwe-maszkok egy része inkább a szórakoztatás céljait szolgálja.

A vándorló maszkos művészek faluról falura utaznak és adományokból élnek.

A legtöbb maszk fából készül. A legismertebb maszk a chicongo, a bőség szelleme és hitvese pwo. Egy idős ember sovány, beesett arca, kiugró szakállal: ez Chicongo karaktere. A chicongo-maszkot korábban csak a főnök vagy egyik fia viselhette, amikor átvonultak birodalmukon, hogy a maszk ereje fellendülést, gazdagodást hozzon az ottlakóknak. A női oldal,  pwo, az asszonyiság archetipusa, elősegíti a termékenységet. Mivel ősi alak, idős asszonyként ábrázolják. A szorosan összezárt szemrés halott ember benyomását kelti.

—————————–

Egymillió Chokwe (legalább 30 különféle helyesírás – ezeknek az embereknek a neve maguknak nevezik, Kocokwe, többes számban Tucokwe) terjedt el széles körzetben Angola keleti részén, a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén és Zambia területén. Története a 15. századra nyúlik vissza, amikor egy lunda királynő feleségül vette Chibinda Ilunga hercegnőjét. A Lunda arisztokrácia jelentős tagja annyira elutasította a házasságot, hogy délre vándoroltak a mai Angolába. Településük után több királyságot alapítottak, mindegyiket egy istenkirály vezette. 1860 körül a súlyos éhínség után a chokweiak visszavándoroltak és Angolába telepedtek le, a Kwangi, a Kasai és a Lungwe folyók forrásánál. A Chokwe-t Mwana Ngana nevû király irányítja, aki vadászati ​​és mûvelési területeket oszt el. A férfi Mugonge és a női Ukule társaságok szabályozzák társadalmi életüket. Erős és bátor vadászok és mezőgazdasági termelők, akik korábban rabszolgakereskedelemmel foglalkoztak. Dinamikus szellemük tükröződik a művészetben is.

A régió leghíresebb szobrászai voltak; kétféle volt. A songi készített jinga varázsokat, a kis mahamba figurákat a családi szentélyekhez és az összes vadászathoz, szerelemhez, varázshoz és termékenységhez használt tárgyat. A népművészet mellett, kissé merev és a mélység illúzióját nem adva, létezett a bíróság ősi kifinomult kultúrája is, amelyet a hivatásos művészek meggyőződéssel fejeztek ki. Ezeket a nagy vezérigazgatók bérelték fel, és kizárólag a bíróság számára dolgoztak. Szeppekkel szobrot készítettek, trónokat figurákkal, rajongókkal, dohánydobozokkal, csövekkel, légykapókkal, csészékkel és főnökök vagy őseik figuráival – mindegyik nagyon finomítva. Híresek voltak az imádott őseik nagy szobrai miatt, amelyek felmagasztalják az erőt és a méltóságot. A főnök legismertebb képviselője Chibinda Ilunga. Vándorló vadász volt, a nagy lubafõnök, Kalala Ilunga fiatalabb fia. Feleségül vette Lájdai királynőt. Chibinda Ilunga volt a Lunda Mwata Yamvo szent dinasztia kezdete, és a vadászat és a civilizáló hős modelljévé vált, néha trónon ülve, néha meztelenül állva vagy vadászként öltözve. Mivel a szobrokat a lőfegyverek bevezetése után faragották, általában az álló figura a bal kezében kőfegyvert tart, a jobb oldalon pedig cisokolu nevű botot tart. Chibinda Ilunga teste szöges, lába hajlítva, a lapocka egyértelműen húzva, a nyak széles és erőteljes, a köldök kiálló. Hatalmas frizurát visel, a hercegi rang jelét. A matrilineális vonalokon alapuló társadalmi szervezetnek ugyanolyan nagy számú női szobra van, legyen az királynő anya vagy főnök felesége.

 

A legerősebb és legfontosabb Chokwe-maszkot chikunga néven ismerték. A hatalommal töltött és szentnek tartott chikungát főnök bevonási ceremóniáin és az őseik áldozatainál használják. Ezek a maszkok kéregvászonból készülnek, a fonott darabok fölé húzva, fekete gyantával borítva és vörös és fehér mintákkal festettek. A Chikunga-t csak a csoport jelenlegi vezetője viseli. A mukanda-maszkok szerepet játszanak a férfi beavatásban. A mukanda egy kezdeményező intézmény, amelyen keresztül a vallás, a művészet és a társadalmi szervezet átterjed az egyik generációról a másikra. A Mukanda képzés egy-két évig tart. Körülbelül nyolc és tizenkét éves fiúk el vannak zárva egy táborban a vadonban, a falutól távol. Ott körülmetélték őket, és néhány hónapot egy speciális házban töltenek, ahol utasítást kapnak a várt férfiaszerepükben. Oktatásuk részeként a fiúk megtanítják a csoport történetét és hagyományait, valamint a maszkok viselésével és készítésével kapcsolatos titkokat. A Mukanda maszkok kéregből is készülnek, a fonott fonák fölött. Ezek egy fekete gyanta réteggel vannak bevonva, amelyet meg lehet modellezni, mielőtt azt színes ronggyal díszítik.

Míg a korábbi időkben valószínűleg fontos szerepet játszottak a vallási meggyőződésben és az intézményi gyakorlatban, sok más Chokwe-maszkot elsősorban szórakozásra használtak. Az ezeket a maszkokat viselő vándoros színészek falutól faluig utaznak, az előadások során kapott ajándékok alapján élnek. A legtöbb maszkot fafaragják. A legnépszerűbb és legismertebb szórakoztató maszkok a chihongo, a gazdagság szelleme és a pwo, az ő társa. A chihongo maszkot az érzéki érzékenység, az elsüllyedt arcok és az idős hajlító szakáll jellemzik. A Chihongót korábban csak a főnök vagy az egyik fia vitte, miközben a birodalmukon keresztül igénybe vették a tiszteletdíjat a szellemi maszkok által nyújtott védelemért cserébe. Miközben a chihongo jólétet hoz, addig a női társa, a pwo a nőiesség archetípusa, egy ősi női személyiség, aki ösztönzi a termékenységet. Őseként elképzelhető, mint egy idős nő. A keskeny résekre csukott szemmel egy elhunyt szemét idézik elő. A felszíni arc dekoráció női. A közelmúltban a pwo mwana pwo néven vált ismertté, egy fiatal nőként. Olyan fiatal nőket képvisel, akik beavatáson mentek keresztül és készen állnak a házasságra.

A 17. század folyamán sok Chokwe-főnököt bevezettek a portugál tisztviselők által importált székekbe, és trónjaikhoz idegen stílust alkalmaztak. A Chokwe stílusát és dekorációját azonban megmentették. A hátul, a hordágyak és a lábak ábrái tipikus Chokwe-faragványok voltak.

A Chokwe számos szomszédos nép művészetét befolyásolta, köztük a Lunda, a Mbunda, a Luvale és a Mbanganit.

 

CHOKWE (BAJOKWE, BATSHIOKO, JOKWE, TCHOKWE, TSHOKWE)

Angola, Democratic Republic of the Congo and Zambia

One million Chokwe (at least 30 different spellings — all based upon the name these people call themselves, Kocokwe, in plural Tucokwe) have spread out over a wide area in the eastern Angola, southern DRC and Zambia. Their history dated back to the 15th century, when a Lunda queen married a Luba prince Chibinda Ilunga. A significant member of the Lunda aristocracy so disapproved of the marriage that they migrated south to present-day Angola. Once settled, they founded several kingdoms, each headed by a god-king. Around 1860, following a major famine, the Chokwe people migrated back and settled in Angola, at the source of the Kwangi, Kasai and Lungwe rivers. The Chokwe are governed by a king called Mwana Ngana, who distributes hunting and cultivation areas. The male Mugonge and female Ukule societies regulate their social life. They are vigorous and courageous hunters and agriculturists, who used formerly to engage in the slave trade. Their dynamic spirit is also reflected in their art.

Chokwe sculptors were the most famous of the region; there were two types. The songi made jinga charms, the small mahamba figures for the family shrines, and all objects used for hunting, love, magic, and fertility. In addition to the folk art, somewhat rigid and giving no illusion of depth, there existed also the ancient refined culture of the court, expressed with conviction by professional artists the fuli. They were hired by the great chieftainries and worked exclusively for the court. They sculpted scepters, thrones with figurines, fans, tobacco boxes, pipes, flyswats, cups, and figures of chiefs or ancestors – all demonstrating a great deal of refinement. They were famous for their large statues of deified ancestors, exalting strength and dignity. The best-known representation of a chief is of Chibinda Ilunga. He was a wandering hunter, youngest son of the great Luba chief Kalala Ilunga. He got married a Lunda queen Lueji. Chibinda Ilunga was the start of the sacred dynasty of the Mwata Yamvo of the Lunda and became the model of the hunting and civilizing hero, sometimes represented seated on a throne, sometimes as standing naked or dressed as a hunter. As statues of him were sculpted after the introduction of firearms, generally the standing figure is holding a stone rifle in his left hand and a stick, called cisokolu, in his right. Chibinda Ilunga’s body is stocky, with legs bent, shoulder blades clearly drawn, the neck wide and powerful, the navel protruding. He wears an enormous hairdo, the sign of princely rank. The social organization, founded upon matrilineal lineages, has an equally large number of female statues, whether these be identified as the queen mother or a chief’s wife.

 

The most powerful and important Chokwe mask is known as chikunga. Highly charged with power and considered sacred, chikunga is used during investiture ceremonies of a chief and sacrifices to the ancestors. These masks are made of barkcloth stretched over an armature of wickerwork, covered over with black resin and painted with red and white designs. Chikunga is worn only by the current chief of a group. The mukanda masks play a role in male initiation. The mukanda is an initiatory institution through which religion, art, and social organization are transmitted from one generation to the next. Mukanda training lasts from one to two years. Boys between the ages of about eight and twelve are secluded in a camp in the wilderness, away from the village. There they are circumcised and spend several months in a special lodge where they are instructed in their anticipated roles as men. As part of their instruction, the boys are taught the history and traditions of the group and the secrets associated with the wearing and making of masks. Mukanda masks are also made of barkcloth over an armature of wicker. They are covered with a layer of black resin, which can be modeled before it is ornamented with pieces of colored cloth.

While in former times they probably played important roles in religious beliefs and institutional practices, many other Chokwe masks have come to be used primarily for entertainment. Itinerant actors wearing these masks travel from village to village, living on gifts received at performances. Most masks are carved of wood. The most popular and best-known entertainment masks are chihongo, spirit of wealth, and pwo, his consort. Gaunt features, sunken cheeks, and jutting beard of an elder characterize a chihongo mask. Chihongo was formerly worn only by a chief or by one of his sons as they traveled through their realm exacting tribute in exchange for the protection that the spirit masks gave. While chihongo brings prosperity, his female counterpart, pwo, is an archetype of womanhood, an ancestral female personage who encourages fertility. As an ancestor, she is envisioned as an elderly woman. The eyes closed to narrow slits evoke those of a deceased person. The facial decoration on the surface are considered female. Recently pwo has become known as mwana pwo, a young woman. It represents young women who undergone initiation and are ready for marriage.

During the 17th century many Chokwe chiefs were introduced to chairs imported by Portuguese officials and adopted the foreign style for their thrones. However, Chokwe style and decoration were saved. The figures on the back, stretchers, and legs were typical Chokwe carving.

The Chokwe have influenced the art of many neighboring peoples, including the Lunda, Mbunda, Luvale, and Mbangani.