Baule

BAULE (BAOULE, BAWULE)

Elefántcsontpart

 

BAULE (BAOULE, BAWULE)     Côte d’Ivoire

 

Elefántcsontpart legnagyobb népcsoportja a Baule. Ők harcoltak legtovább a francia gyarmatosítás ellen, és minden nehézség ellenére megtartották hagyományos hitüket, szokásaikat.  A legenda szerint a 18. században Abla Poku királynő a Senufók földjére vezette népét. Hogy át tudjanak kelni a folyón,

feláldozta saját fiát. Innen ered a Baule név: “meghalt a gyermek”.

 

Jelenleg 1 milló baule él Elefántcsontparton, erdős és szavannás vidéken. Társadalmuk a toleranciára és az egyenlőségre épült: nem voltak életkori osztályok, felavatások, körülmetélés, papság, titkos társaságok. Minden falu független volt, a vének tanácsa és a népgyűlés kormányzott. A Baule falvakban a családok kerítéssel, udvarral körülvett házakban éltek. Fő táplálékuk a yam és a kukorica, melyet hallal és szárnyassal egészítettek ki. Kávét, kakaót és kóladiót eladásra termesztettek. Az éves betakarítási ünnepségen az első yamot az ősöknek ajánlották fel.

Tisztelik az ősöket, de semmilyen formában nem ábrázolják őket. Szertartási zsámolyaik testesítik meg az ősök szellemeit.  A Baulék egy megfoghatatlan és megközelíthetetlen teremtő istenben hisznek: a neve NyamienAsie, a föld istene ellenőrzi az embereket és az állatokat. A szellemek természetfeletti

hatalommal rendelkeznek. A Baule vallás a lélek halhatatlanságán alapul.

 

A Baulék művészete igen változatos. A szobrászmesterség nem öröklődött, hanem személyes választás eredménye volt. Fából készült szobraik és maszkjaik szoros kapcsolatban vannak a természetfeletti világgal. A szobrok talapzaton állnak, enyhén hajlított lábakkal, kezük békés pózban hasukon pihen. A nyak igen hosszú, az arcon tipikus a bevagdalt díszítés és a kidülledt szemek. A hajviselet mindig részletesen kidolgozott.

 

Készítettek “szellemi hitves” szobrokat is, melyeket a férfi vagy az asszony a házban őrzött. A Baulék úgy tartották, hogy mielőtt erre a világra születtek, egy szellemi világban léteztek, ahol mindenkinek volt egy társa. Ez a “szellemi hitves” gyakran féltékeny lett a földi társra, és viszályt okozott a házasságában.  Ilyenkor elkészítették a szellemi hitves szobrát és a figyelmesség jeleivel halmozták el. Vannak az ősök kultuszaival kapcsolatos szobraik és majomszobraik is.

 

Maszkjaik a különböző táncokkal függenek össze. A gba-gba maszkot asszonyok temetésekor használják, ez a szépséget testesíti meg. A kettős-maszk a Nap és a Hold házasságát, vagy ikreket ábárol. A Bunu-amuen-maszk külső ártalmaktól védi a falut. A maszkok bivalyt vagy antilopot idéző sisakkal, raffiakosztümben jelennek meg. Az állat vadságát,elszántságát fogakkal is jelzik: ő a falu védelmezője. A Mblo-maszkokat kis jelenetekben vagy szólótáncban használják. Ezek ismert, valóságos személyeket ábrázolnak.  Az arcokat ábrázoló alkotások idealizáltak, gazdagon díszítettek; jellemző a magas homlok és a lehúnyt szem.

Goli egész napos ünnepség, maszkosok megjelenésével, zenészekkel, táncosokkal és nagy adag pálmabor fogyasztásával. A Goli “Hold-maszk” jellegzetes kerek arcú, két szarvval kiegészítve. A Goli lehetett betakarítási ünnep, fontos méltóságok látogatásakor látványosság, de akár temetési ceremónia része is.

 

A Baulék sok kisebb faragott díszes tárgyat is készítettek, pl. kanalakat, fésűket, szövőszék-alkatrészeket. Legkülönösebb a jósláshoz használt kis doboz: ebben élő egér mozgatta el a kis faragott botokat.

————–

A Baule népe az Elefántcsontpart egyik legnagyobb etnikai csoportja. Központi szerepet játszottak az ország huszadik századi történelmében. Bármely nyugat-afrikai nép francia gyarmatosítása ellen folytatott leghosszabb háborút folytattak, és tradicionális tárgyaikat és hiedelmeiket sokkal hosszabb ideig fenntartották, ilyen állandó kapcsolatot tartva az európai adminisztrátorokkal, kereskedőkkel és misszionáriusokkal. A Baule az akáni népekhez tartozik, akik Ghánában és Elefántcsontparton élnek. A legenda szerint a tizennyolcadik században, Abla Poku királynőnek nyugatra kellett vezetnie a Comói-szigetek partjára, Senufo földjére. Annak érdekében, hogy átkeljen a folyón, feláldozta saját fiát. Ez az áldozat származott a Baule névből, mivel a baouli azt jelenti: „a gyermek meghalt”. Most körülbelül egy millió Baule elfoglalja Elefántcsontpart keleti részét, a Komoé és a Bandama folyók között, amely erdő és szavanna egyaránt. A Baule-társadalmat a szélsőséges individualizmus, a nagy tolerancia, a merev politikai struktúrák iránti mély vonzódás és a korosztály, a beavatás, a körülmetélés, a papok, a titkos társaságok vagy a hierarchikus szintű társulások hiánya jellemezte. Minden falu független volt a többitől és saját döntéseit a vének tanácsának elnöke alatt hozta. Mindenki részt vett a beszélgetésekben, beleértve a rabszolgákat is. Egalitárius társadalom volt. A Baule kompakt falvakat kórtermekre vagy negyedekre osztják, és az udvar körül elrendezett téglalap alakú házak családi összetevőire oszthatók; a vegyületek általában a fő falu utcájának mindkét oldalán vannak elhelyezve.

A Baule mezőgazdasági termelők; a jam és a kukorica kapocs, amelyet hal és vadkínálat egészít ki; A kávé, a kakaó és a kola-dió fő készpénznövények. A jam jelentőségét egy éves betakarítási fesztiválon demonstrálják, amelyben az első jamát szimbolikusan felajánlják az őseiknek, akiknek az imádat a Baule-vallás kiemelkedő szempontja. Az őseket imádják, de nem ábrázolják. A Baule társadalmi és politikai intézmények alapja a matrilineális vonal; mindegyik törzsnek van ünnepi széke, amely ősi szellemeket testesít meg. Az apai származást azonban felismerik, és úgy gondolják, hogy bizonyos szellemi és személyes tulajdonságai örökölnek ezen keresztül. A Baule-k hisznek egy immateriális és elérhetetlen alkotó-istenben, Nyamienben. Asie, a föld istene, irányítja az embereket és az állatokat. A szellemek vagy amuenek természetfeletti erõkkel vannak felruházva. A vallás a lélek halhatatlanságának gondolatán alapszik.

A Baule művészete kifinomult és stílusosan változatos. Nem örökölt, a szobrász szakma egyéni választás eredménye. A Baule-nak olyan szobrászatai vannak, amelyeknek a többi akán nép nem rendelkezik. A fa szobrok és maszkok szorosabb kapcsolatot teremtenek a természetfeletti világgal. A Baule-szobrok általában az alapon állnak, kissé meghajlítva, kezeik békés mozdulatokkal a hasukon nyugszanak, hosszúkás nyakuk pedig egy arcot támaszt, jellegzetesen emelt hegesedéssel és duzzadt szemmel. A frizura mindig nagyon részletes, és általában fonásra osztódik. A Baule-számok kétféle odaadásra válaszolnak: az egyik a „szellemi” házastársat ábrázolja, aki megbocsátása érdekében szentélyt kell létrehozni az egyén személyes kunyhójában. Egy férfi a házastársa, a blolo bian, a nő pedig a házastársa, a blolo bla tulajdonosa lesz. A baulusok úgy vélik, hogy a világba való születésük előtt lélekvilágban léteztek, ahol mindegyiknek volt társa. Időnként ez a szellemi irigység féltékeny lesz földi társukra és házassági ellentmondásokat okoz. Amikor ez megtörténik, a másik világházastársát ábrázoló alak faragva van, és földi figyelmeztető jelekkel plakátolták.

A Baule-t szintén híres finom fa szoborukkal, különösen a szellemeket ábrázoló rituális figurákkal; ezek összekapcsolódnak az őskultussal. A Baule olyan majomfigurákat is létrehozott, amelyek többé-kevésbé hasonlítanak egymásra. Prognosztikus állkapocsmal és éles fogakkal, valamint az áldozatok eredményeként kialakult szemcsés patina, a majom tartja a tálját vagy mozsarat mancsában. A források szerepe vagy funkciója függ egymástól: egyesek szerint beavatkozik a jóslás rituáléjába, mások szerint védelem a varázslókkal szemben, vagy a mezőgazdasági rítusok védő isteni képessége, vagy egy bokor szellem. A figurák és az emberi maszkok elegánsak – jól csiszoltak, kifinomult fodrászattal és hevesítéssel.

 

A maszkok többféle táncnak felelnek meg: a gba gba, a bonu amuen, az mblo és a goli. Soha nem képviselik az ősöket, és a férfiak mindig viselik. A gba gba-t a nők temetésein használják a betakarítási időszakban. Ünnepli a szépséget és az életkort, ezáltal kifinomult tulajdonságai. A kettős maszk a nap és a hold vagy ikrek házasságát képviseli, akiknek születése mindig jó jel. A bonu amuen megvédi a falut a külső fenyegetésektől; bizonyos fegyelemre kötelezi a nőt; és megjelenik a nevezetes személyek halálának emlékén. Amikor beavatkoznak a közösség életébe, egy fából készült sisak alakját kapják, amely bivalyt vagy antilopot ábrázol, és amelyet raffia jelmez és fém boka karkötő visel; az orrnak fogai vannak, amelyek megtestesítik a heves állatot, amely megvédi a csoportot.

A Mblo egy olyan teljesítménykategória neve, amely arcmaszkokat használ skitsben és solo táncokban. A szórakoztató táncokban használt Mblo maszkok az egyik legrégibb Baule művészeti forma. Ezek a finomított emberi arcmaszkok általában ismert ismert egyének portréként készülnek. A Mblo maszkok megtestesítik a Baule alapvető szobrászati ​​stílusát, amely figurákban és díszített tárgyakban – kanál, fésű, szíjtárcsa és hasonlók – nyilvánul meg. A ragyogó, íves felületeket, amelyek tiszta, egészséges, jól táplált bőrre utalnak, finoman texturált zónák választják el, amelyek ábrázolást, hegesedést és egyéb díszítést képviselnek. Az idealizált arcok introspektívak, a magas homlokukkal és a nagy, lesüllyedő szemmel. Az arc feletti díszek – madarak, fésűk, szarvak, arcok és egyéb dekoratív motívumok – szépségükre lettek választva, és nem mutatnak ikonográfiai jelentőséggel. A finom karcolás és a kozmetikumok személyes szépséget, finomítást és vágyat mutatnak mások számára.

A Goli egy napos látvány, amely általában az egész falut magában foglalja, és magában foglalja négy pár maszk megjelenését, a speciális hangszereken lejátszott zenét, és ideális esetben sok pálmafa örömteli fogyasztását. A Goli szórakoztatóként és fontos férfiak temetésére is előadható. A nagyon jellegzetes, kerek alakú „hold” golit két szarv felel meg. A Wan-tól kölcsönzött egy ünnepre, amelyet a Baule 1900 után fogadott el. Békét és örömöt ünnepelve énekelni, táncolni és pálmabort inni. A felvonulás során a goli előzte meg a négy táncos csoportot, amelyek fiatal serdülők képviseletét mutatták. A golit az új betakarítás, a méltóságok látogatása vagy a nemesek temetésein használnák fel. Az egér orákulumának dobozai (amelyekben a botokat egy élő egér zavarja, hogy megnövekedjen az augusztus) a Baule számára egyediek, amelyek faragói szintén gyártanak fogantyúkat, fésűket, hajtűket és gong kalapácsokat.

 

 

BAULE (BAOULE, BAWULE)

Côte d’Ivoire

The Baule people is one of the largest ethnic group in the Côte d’Ivoire. They have played a central role in twentieth-century history of the country. They waged the longest war of resistance to French colonization of any West African people, and maintained their traditional objects and beliefs longer than many groups in such constant contact with European administrators, traders, and missionaries. The Baule belong to the Akan peoples who inhabit Ghana and Côte d’Ivoire. According to a legend, during the eighteenth century, the queen, Abla Poku, had to lead her people west to the shores of the Comoe, the land of Senufo. In order to cross the river, she sacrificed her own son. This sacrifice was the origin of the name Baule, for baouli means “the child has died.” Now about one million Baule occupy a part of the eastern Côte d’Ivoire between the Komoé and Bandama rivers that is both forest and savanna land. Baule society was characterized by extreme individualism, great tolerance, a deep aversion toward rigid political structures, and a lack of age classes, initiation, circumcision, priests, secret societies, or associations with hierarchical levels. Each village was independent from the others and made its own decisions under the presiding presence of a council of elders. Everyone participated in discussions, including slaves. It was an egalitarian society. The Baule compact villages are divided into wards, or quarters, and subdivided into family compounds of rectangular dwellings arranged around a courtyard; the compounds are usually aligned on either side of the main village street.

The Baule are agriculturists; yams and maize are the staples, supplemented by fish and game; coffee, cocoa and kola nuts are major cash crops. The importance of the yam is demonstrated in an annual harvest festival in which the first yam is symbolically offered to the ancestors, whose worship is a prominent aspect of Baule religion. Ancestors are the object of worship but are not depicted. The foundation of Baule social and political institutions is the matrilineal lineage; each lineage has ceremonial stools that embody ancestral spirits. Paternal descent is recognized, however, and certain spiritual and personal qualities are believed to be inherited through it. The Baule believe in an intangible and inaccessible creator god, Nyamien. Asie, the god of the earth, controls humans and animals. The spirits, or amuen, are endowed with supernatural powers. Religion is founded upon the idea of the immortality of the soul.

Baule art is sophisticated and stylistically diverse. Non-inherited, the sculptor’s profession is the result of a personal choice. The Baule have types of sculpture that none of the other Akan peoples possess. Wooden sculptures and masks allow a closer contact with the supernatural world. Baule statues are usually standing on a base with legs slightly bent, with their hands resting on their abdomen in a gesture of peace, and their elongated necks supporting a face with typically raised scarification and bulging eyes. The coiffure is always very detailed and is usually divided into plaits. Baule figures answer to two types of devotion: one depicts the “spiritual” spouse who, in order to be appeased, requires the creation of a shrine in the personal hut of the individual. A man will own his spouse, the blolo bian, and a woman her spouse, the blolo bla. The Baule believe that before they were born into the world they existed in a spirit world, where each one had a mate. Sometimes that spirit mate becomes jealous of their earthly mate and causes marital discord. When this happens, a figure depicting the other world spouse is carved and placated with earthly signs of attention.

The Baule are also noted for their fine wooden sculpture, particularly for their ritual figures representing spirits; these are associated with the ancestor cult. The Baule have also created monkey figures gbekre that more or less resemble each other. Endowed with prognathic jaw and sharp teeth and a granular patina resulting from sacrifices, the monkey holds a bowl or a pestle in its paws. Sources differ on its role or function: some say it intervenes in the ritual of divination, others that it is a protection against sorcerers, or a protective divinity of agrarian rites, or a bush spirit. The figures and human masks are elegant — well polished, with elaborate hairdressings and scarification.

 

Masks correspond to several types of dances: the gba gba, the bonu amuen, the mblo and the goli. They never represent the ancestors and are always worn by men. The gba gba is used at the funerals of women during the harvest season. It celebrates beauty and age, hence its refined features. The double mask represents the marriage of the sun and the moon or twins, whose birth is always a good sign. The bonu amuen protects the village from external threats; it obliges the woman to a certain discipline; and it appears at the commemorations of death of notables. When they intervene in the life of the community, they take the shape of a wooden helmet that represents a buffalo or antelope and which is worn with a raffia costume and metal ankle bracelets; the muzzle has teeth, which incarnate the fierce animal that is to defend the group.

Mblo is the name of a performance category that uses face masks in skits and solo dances.  Mblo masks, used in entertainment dances are one of the oldest of Baule art forms. These refined human face masks are usually portraits of particular known individuals. Mblo masks embody the core Baule sculpture style manifested in figures and decorated objects – spoons, combs, pulleys and the like. Lustrous curving surfaces, suggesting clean, healthy, well-fed skin, are set off by delicately textured zones representing coiffures, scarifications, and other ornaments. The idealized faces are introspective, with the high foreheads and the large downcast eyes. Ornaments above the face – birds, combs, horns, faces, and other decorative motifs – are chosen for their beauty, and have no iconographic significance. Fine scarifications and coiffures denote personal beauty, refinement and a desire to give pleasure to others.

Goli is the day-long spectacle that normally involves the whole village and includes the appearance of four pairs of masks, music played on special instruments, and, ideally, the jojoyous consumption of a great deal of palm wine. Goli can be performed both as an entertainment and for the funeral of important men. The very characteristic, round-shaped “lunar” goli is surmounted by two horns. It was borrowed from the Wan for a celebration adopted by the Baule after 1900. Celebrating peace and joy, they would sing, dance, and drink palm wine. In the procession, the goli preceded the four groups of dancers, representing young adolescents. The goli would be used on the occasion of the new harvest, the visit of dignitaries, or at the funerals of notables. Boxes for the mouse oracle (in which sticks are disturbed by a live mouse, to give the augury) are unique to the Baule, whose carvers also produce heddle pulleys, combs, hairpins, and gong mallets.