Ambete

MBETE (AMBETE, MBEDE, MBETE, MBETI)

Kongói Köztársaság, Gabon

A kota eredetre hivatkozó Mbete a Kongói Köztársaság középső részén, Gabon határának közelében és Kelet-Gabonban él. Tekintettel a térségben élő népek változó elhelyezkedésére, lehetetlen visszavezetni a Mbete kultúra pontos történetét. Életük bizonyos etnológiai és szociológiai vonatkozásai viszonylag jól ismertek, és tudjuk, hogy a titkos társaságok számos és hatalmas voltak. A Mbete-nek nincs központosított politikai szervezete; ősök imádását gyakorolják.

Háromféle szobrot faragtak: fejeket, mellszobrokat és teljes figurákat. Úgy gondolják, hogy ez utóbbiak kapcsolatban állnak az ősi kultuszával – vagy ereklyékként használták őket, vagy az ősi csontok mellett egy kosárba helyezték őket. A Mbete hatalmas relikviárai, szobrai és maszkjai kubista szerkezetűek, a lépcsőzetes frizurának egyértelműen megjelölt fokozatú, és az arcát gyakran fehérre festették.

A fejeket és a mellszobrokat valószínűleg az oszlopokon helyezték el, és a feje házának elé helyeztek. Lehet, hogy apotropikus és emblémás céljaik voltak. A szobrok hátsó, téglalap alakú üreggel vannak ellátva, vagy maga a test is relikviáris láda alakú lehet. Az ereklyéket a szobor belsejében lehet elhelyezni. Ebben az esetben a szobor felső része különösen hosszúkás, a hátsó rész doboz alakú üreggel van kiképezve, amely egy menettel ellátott, a helyén tartott kicsi ajtón keresztül érhető el. Úgy gondolják, hogy ez megtartja a törzsek életében fontos szerepet játszó vadászok hosszú csontait. A karok gyakran a testhez vannak rögzítve, a kezek és a lábak alig észlelhetők.

Általában a fej csak kerek formájú, a karok és az alsó végtagok csak durván ki vannak vágva. A Mbete-szobrok felületén kiemelkedő homlok látható, amely téglalap alakú szájjal és egy tágasan faragott elemekkel egy üreges visszahúzódó arc fölött fekszik, így az eredeti fatörzs-forma továbbra is látható. A vállak előre vannak dobva, a karok kissé meghajlottak. Gyakran a vízszintes hurkokból álló frizurát egy központi gerinc választja el.

 

The Mbete claiming a Kota origin live in the middle part of the Republic of Congo near the frontier of Gabon and in eastern Gabon. In view of the shifting location of the peoples living in this region, it is impossible to retrace the precise history of the Mbete culture. Certain ethnological and sociological aspects of their life are relatively well known, and we know that the secret societies were numerous and powerful. The Mbete do not have any centralized political organization; they practice ancestor worship.

They carved three types of sculpture: heads, busts and full figures. The latter are thought to have a connection with the ancestor’s cult – they were either used as reliquaries or placed alongside ancestor bones in a basket. The massive reliquary figures, statues and masks of the Mbete are cubist in structure, the stepped hair-dress having clearly-marked gradations, and the face frequently being painted white.

Heads and busts were probably positioned on poles and placed in front of the chief’s house. They may have had an apotropaic and emblematic purpose. Statues are provided with a dorsal, rectangular cavity, or the body itself may be in the shape of a reliquary chest. The relics could be set inside the statue. In this case the upper body of the statue is particularly elongated and the back hollowed out with a box-shaped cavity accessible through a small door held in place with a thread. It is thought that this would hold the long bones of hunters who had played an important role in tribal life. The arms are often fixed to the body and the hands and feet barely discernible.

Generally the head alone is sculpted in the round, the arms and lower extremities only roughly carved out. The faces of the Mbete statues show a prominent forehead overhanging a hollow receding face with a rectangular mouth and broadly carved features, so that the original tree-trunk form is still visible. The shoulders are thrown forward, the arms slightly bent. Frequently, the hairdo, composed of horizontal loops, is parted by a central crest.