Aduma

DUMA (ADOUMA, ADUMA, BADOUMA)

Gabon

Ez a törzs az Ogooue folyó régióban található Gabonban. Az Aduma az Ogooue nagyszerű hajósai. Hisznek egy olyan Istenben, aki teremtette a világot, egy halhatatlan lélekben és a gonosz megtorlásában; imádják a szellemeket és a szellemeket, és varázslók és titkos társaságok hatalma alatt állnak, amelyeknek még a fõnökök hatalma is felelõs. Figyelemre méltóak azok a maszkok, amelyek sima felületű arccal, domború homlokkal, szögletes orrmal, érdekes kölcsönhatásba lépnek a lapos, domború és szögletes formákkal. Ezek a maszkok többnyire polikrómok, néhányuk festett mintázatú. Az elmúlt fél évszázadban ezeket a maszkokat a fő társadalmi rituálékhoz kapcsolódó ünnepi táncokhoz használták. Korábbi szerepük kevésbé dokumentált.

Mvudi vagy yoyo ünnepi maszk. A duma, a nagy hajósok az ország déli részén, az Ogooue folyó régióban élnek, és gazdaságuk kapcsolódik ehhez a folyóhoz. Hisznek egy olyan Istenben, aki teremtette a világot, egy halhatatlan lélekben és a gonosz megtorlásában; imádják a szellemeket és a szellemeket, és varázslók és titkos társaságok hatalma alatt állnak, amelyeknek még a fõnökök hatalma is felelõs. Figyelemre méltóak azok a maszkok, amelyek sima felületű, arccal, homlokkal borított homlokkal, valamint a lapos, domború és szögletes formák ügyes kölcsönhatásba léptek. A Duma maszkai többnyire polikrómok. Az elmúlt fél évszázadban ezeket a maszkokat főbb társadalmi rituálékhoz kapcsolódó ünnepi táncokhoz használták. Korábbi szerepük kevésbé dokumentált.

 

This tribe is located in the Ogooue River region in Gabon. The Aduma are the great boatmen of the Ogooue. They believe in a God who made the world, in an immortal soul and in retribution for evil; they worship spirits and ghosts, and are under the sway of sorcerers and secret societies, to which even the authority of their chiefs must yield. Remarkable are their masks with flat surface for face, domed forehead, an angular nose, an interesting interplay of flat, convex, and angular forms. These masks are mostly polychrome, some with a painted design pattern. For the last half-century these masks have been used for celebratory dances associated with the major social rituals. Their former role is less well documented. 

Mvudi or yoyo ceremonial mask. The Duma, great boatmen, live in the southern part of the country, in the Ogooue River region, and their economy is connected to this river. They believe in a God who made the world, in an immortal soul and in retribution for evil; they worship spirits and ghosts, and are under the sway of sorcerers and secret societies, to which even the authority of their chiefs must yield. Remarkable are their masks with flat surface for face, domed forehead, and skillful interplay of flat, convex, and angular forms. The masks of the Duma are mostly polychrome. For the last half-century these masks have been used for celebratory dances associated with major social rituals. Their former role is less well documented.